Via trainingen voor het individuele trainingen én teamtrainingen zorgt ZangExpress voor borging van muziekonderwijs op jullie school. 

We helpen jullie op weg met de starttraining 'Start de ZangExpress'. Eventueel bieden we ondersteuning in de klas via co-teaching. Hierna leiden wij enkele leerkrachten in jullie team op tot ZangExperts. Zij krijgen de kennis en tools om hun eigen team in de toekomst te ondersteunen. Zo wordt het team steeds meer eigenaar van de borging van muziekonderwijs op hun school.
Behoefte aan meer inspiratie of gerichte vragen? In de jaren die volgens bieden we de Algehele Periodieke Boost, de opfristraining voor het hele team. ZangExperts kunnen zich verder specialiseren via de Stempeldagen. 
Hieronder lichten we de verschillende training nog eens nader toe.

 

1. Teach the Teacher - Start

Start de ZangExpress (2,5 uur)

Training van het voltallige leerkrachtenteam. Op een professionele en luchtige manier wordt men over de eerste zangdrempel heen geholpen en wegwijs gemaakt in de digitale lesomgeving. Zelf ervaren is de sleutel tot succes. Didactische tips m.b.t. de kinderstem en praktisch toepasbare trucs voor het eigen stemgebruik brengen het plezier in zingen terug!

Snelle Start (60 min)

Het bovenstaande, maar dan in een uur. Deze formule werkt zeer goed tijdens een studiedag voor een scholenkoepel, als onderdeel van een workshop carrousel.

Co-teaching (optioneel)

Wanneer er vanuit het team behoefte is aan ondersteuning in de lessituatie, bieden wij co-teaching. Dit betekent dat één van onze trainers naar school komt om de groepsleerkracht te helpen bij het geven van de muziekles. De leerkracht krijgt de tools en het vertrouwen om de les stapsgewijs steeds meer zelf te dragen. Na enkele co-teachingslessen is de leerkracht in staat om zelfstandig, ontspannen en met plezier naar eigen kunnen muziekles te geven!
Exacte invulling van de co-teaching gebeurd altijd in overleg met de school en de betrokken leerkrachten.

 

2. Teach the teacher | Borging jaar 1

Certificering tot ZangExpert tijdens ZangExpressdagen (2 dagen)

Iedere school kiest per 100 leerlingen een ZangExpert uit het eigen team. Deze wordt in 2 trainingsdagen gecertificeerd, wat betekent dat ze vocaal, muzikaal en didactisch zijn bijgeschoold. Cursisten gaan naar huis met diverse didactische en praktische werkvormen en liedjes voor in de klas. Daarnaast wordt per school een plan van aanpak gemaakt zodat de ZangExperts hun nieuwe vaardigheden weer terug kunnen laten vloeien in de rest van het team. Onderdeel van deze training wordt ook het werken volgens de SLO leerlijn.


3. Teach the teacher | Borging vervolgjaren

APB: Algehele Periodieke Boost (60-90 min)

Het hele team krijgt een opfrisser! Dit is altijd maatwerk en wordt voorafgegaan door een monitoringsgesprek om de behoefte in kaart te brengen. Een boost kan zich bijvoorbeeld ook richten op het leren werken met schoolinstrumentarium.

Stempeldagen: nascholing voor ZangExperts via keuzemodules (2,5 uur)

Keuzemodules van 1 dagdeel, ter verbreding en verdieping. Waaronder het leren werken met schoolinstrumentarium of het voorbereiden op een schoolvoorstelling/musical. Een korte opfrisser waarmee je terug op school weer direct met nieuwe handvatten aan de slag kunt!

Vraag een demo van ZangExpress aan