impuls muziekonderwijs

Leerkrachten die dagelijks met hun klas zingen; het is helaas geen vanzelfsprekendheid. Door bezuinigingen en veranderingen in het onderwijs dreigt muziekeducatie een ondergeschoven kindje te worden. Maar daar steekt minister van OCW Jet Bussemaker gelukkig een stokje voor. Zij onderkent de invloed die muziek heeft op de sociale, emotionele en cognitieve vaardigheden van kinderen. Daarom introduceerde de minister eind 2015 een nieuwe subsidieregeling: Impuls Muziekonderwijs. Met deze subsidie wil zij scholen de mogelijkheid bieden hun muzikale ambitie vorm te geven.

Hoe werkt de subsidieregeling Impuls Muziekonderwijs?

Schoolbesturen kunnen voor één of meerdere locaties bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) subsidie aanvragen tot 20.000 euro. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen:

  • Locaties tot en met 99 leerlingen: € 10.000
  • Locaties tussen de 100 en 199 leerlingen: € 15.000
  • Locaties met 200 leerlingen of meer: € 20.000

De subsidie is voor drie schooljaren. De schoollocatie zelf investeert een gelijk bedrag, waarvan maximaal 60% ingebracht mag worden door inzet van uren van eigen personeel.

Wat zijn de eisen?

Een meerjarenplan waarin muziekonderwijs vanuit de visie van de school op de lange termijn wordt geborgd.


Structurele muzieklessen voor groep 1 t/m 8 volgens de SLO leerlijn Kunstzinnige Oriëntatie.


Aandacht voor deskundigheidsbevordering van de groepsleerkrachten.


Verbinding van binnenschools met buitenschools aanbod. Denk hierbij aan muzieklessen na schooltijd, een schoolkoor dat optreedt in een bejaardenhuis of bezoek aan een orkest.

ZangExpress als partner

Bij de aanvraag hoort ook altijd een samenwerkingsverband met minstens één culturele instelling met muziekexpertise. ZangExpress is zo'n partner.

Onze (digitale) lesmethode volgens SLO-doorlopende leerlijn, gecombineerd met deskundigheidsbevordering voor de leerkrachten biedt scholen de ideale muzikale voedingsbodem om op verder te groeien en muziekonderwijs te borgen. Het begint immers met zingende juffen en meesters voor de klas dus daar zetten wij primair op in! Deze voedingsbodem is ook prettiger werken voor een eventuele vakleerkracht muziek. Daarnaast hebben we ruime ervaring in het uitwerken van samenwerkingsvormen met muzikale partners, zoals SKVR en andere lokale centra voor de kunsten, waarmee we het plan compleet kunnen helpen maken.

Bekijk hier de toelichting op onze vernieuwde leerlijn

Bekijk hier de toelichting op ons meerjarensysteem

logo skvrRotterdamse samenwerkingspartners

In Rotterdam werkt ZangExpress intensief samen met SKVR en het KCR. Deze organisaties bieden aanvullende mogelijkheden voor een complete invulling van de Impuls muziekonderwijs.

Wilt u uw groepsleerkracht een goede start laten maken met het geven van muziek? SKVR biedt inspiratie en begeleiding bij het geven van muziekles in de klas en is sterk in het verbinden van binnenschoolse met buitenschoolse muziekeducatie.

logo kcrWilt u muziek een stevige plek geven op school? Wilt u samenhang aanbrengen tussen de verschillende muzikale activiteiten of met andere kunstvakken? KCR stimuleert kennisdeling hierover door netwerken en uitwisseling te faciliteren. Daarnaast biedt het KCR advisering bij de subsidieaanvraag, ondersteuning bij het ontwikkelen van een visie en de monitoring van het plan.

Wees er snel bij!

De eerste twee subsidierondes zijn inmiddels voorbij. Het liep storm, dus het is aan te raden je aanvraag voor de komende ronde op tijd voor de bereiden! Schoolbesturen kunnen vanaf 2 oktober 2017 een aanvraag doen voor de derde subsidieronde. Wie het eerst komt, die het eerst maalt...

Wij helpen jullie daar graag bij. Neem gerust contact met ons op als je vragen hebt over de regeling of als je hulp kunt gebruiken bij het doen van de aanvraag. Samen kijken we wat het beste past bij de visie, ambitie en mogelijkheden van jullie school.

Neem contact met ons op

banner slo schoolbordportaal