Werkzaamheden

De stichting ZangExpress heeft als doelstelling dat de beschikbaarheid en bereikbaarheid van muzikaal lesmateriaal voor leerkrachten en kinderen wordt gewaarborgd. De stichting heeft hiervoor subsidies aangevraagd en ontvangt subsidies om te investeren in technische verbeteringen van de website van Zangexpress (andere entiteit). De technische werkzaamheden (verbetering van bereikbaarheid en beschikbaarheid) van lesmateriaal worden uitgevoerd door derden (partijen welke worden gecontracteerd).

Voor een goed management van de projecten(aanvragen van subsidies, loonadministratie, boeken inkoop- en verkoopfacturen, verantwoording richting de subsidieverstrekkende organisaties) is personeel in dienst. Ook voor de kantoorleiding en dagelijkse gang van zaken worden werkzaamheden verricht door eigen personeel.

Het bestuur:

Voorzitter - Kees Jan Rietveld
Secretaris - Tina Hoogstraaten
Penningmeester - Rob Streevelaar

Stichting ZangExpress is een samenwerking aangegaan met de Stichting Droom en Daad

DD LOGO BLUE